ASVO-media

Dette er en spennende avdeling som er i oppstartsfasen.

Avdelingen vil bl.a drive med foto, video, journalistikk og sosiale medier.

Her skal det produseres innhold til bruk i egne kanaler og for kunder.

Siden oppdateres