Er du søkt inn til oss?

ASVO-Kongsberg AS er tilbyder av flere av NAV sine tiltak.

Ved ASVO-Kongsberg AS gir vi tilbud til mennesker som kan være usikre på hva de klarer i forhold til egen arbeidssituasjon. Kanskje du har stått utenfor arbeidslivet en periode og ønsker å få testet arbeidsevnen din, eller ønsker arbeidstrening for å avklare mulighetene i arbeidslivet. Vi tilbyr også  arbeid til personer med varig uføreytelse som allikevel ønsker å arbeide. For å kunne gi hver enkelt den beste veiledningen jobber vi bevisst på tvers av alle tiltakene i bedriften og har mennesket og DEG i fokus!

Hos oss har vi egen VTA avdeling hvor 41 uføretrygdede personer har sitt daglige virke. Vi arrangerer også tiltakene AFT og “I gang” for NAV Kongsberg.

Det er deltakeren selv som best kjenner sine behov, ønsker og utfordringer. Vi jobber derfor etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Sammen med veileder hos oss utarbeider alle en individuell handlingsplan som danner grunnlaget for perioden ved avdelingen. Planen blir jevnlig evaluert og nødvendige justeringer blir da gjort fortløpende etter behov.

Arbeidstakerne på VTA står for hoveddelen av bedriftens vare- og tjenesteproduksjon. Men også arbeidsutprøvingen gjennom våre andre tiltak baseres på reell produksjon og resulterer derfor i varer og tjenester. Men hovedproduktet er attføring og arbeidet med å gi mennesker muligheter for retur til arbeidslivet.

Under kan du lese litt om våre ulike tiltak. Her vil du få en liten innføring i hva din tid ved ASVO-Kongsberg AS kan bestå av.

Lurer du på noe, og fant ikke det du lurte på her? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.