Hvem og hva er

ASVO-Kongsberg AS


ASVO-Kongsberg AS ble etablert i 1988 og er et kommunalt eid aksjeselskap. Vi har et nært samarbeid med NAV Kongsberg som står for innsøk til alle våre tiltak. Bedriften består i dag av to faste arbeidsmarkedstiltak, samt at bedriften har kapasitet til å kjøre kurs for NAV og andre på forespørsel. i tillegg arrangerer vi det kommunale tiltaket “I gang”.

Bedriftens oppbygning

Bedriften består av en stor VTA avdeling med åtte ulike avdelinger, og tiltakene AFT (ArbeidsForberedende Trening) og I gang. Vi er en bedrift med stort mangfold, og over 100 personer er tilknyttet bedriften daglig.


Ved våre ulike avdelinger tilbyr vi arbeid og tjenester til alle typer mennesker som har et behov for å avklare sine muligheter når det kommer til å komme i arbeid, eller som har et ønske om å komme seg i aktivitet.

Kunnskap
Våre medarbeidere har bred kunnskapsplattform, og du vil møte kompetente medarbeidere med stort engasjement for mennesket og vårt mål er å ha deg som person i sentrum!
Vår personalgruppe utfyller hverandre godt og vil gi deg som deltaker de beste forutsetninger for å lykkes med å nå dine mål.

Våre avdelinger
VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid)
Formålet med Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA), er å gi jobbtilbud til de som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg arbeidstilbud i det ordinære arbeidslivet. Ved våre VTA avdelinger utfører vi et bredt spekter av meningsfulle og viktige oppgaver og tjenester. Vi har 41 faste VTA plasser, itillegg til at vi har noen støttearbeidere tilknyttet bedriften. For å inneha en VTA plass må du ha en uføretrygd.

AFT og Igang.

Her gir vi tilbud til mennesker som kan være usikre på hva de klarer i forhold til egen arbeidssituasjon. Noen kan ha stått utenfor arbeidslivet en periode, andre ønsker å få testet arbeidsevnen, eller ønsker arbeidstrening for å avklare mulighetene i arbeidslivet.
Igang er et kommunalt tiltak, og oppfyller kriteriene for aktivitetsplikt for sosialhjelp.
Avdelingen tilbyr itillegg forskjellige tjenester når det kommer til f.eks karriereveiledning og funksjonsvurderinger.
Vårt hovedkontor ligger i Stollveien 29, 3617 Kongsberg. Her utfører vi en mengde ulike oppdrag for et bredt spekter av kunder. Vi har her mange ulike avdelinger som gir en god og variert arbeidshverdag for våre arbeidstakere. I tillegg drifter vi kantina på Kongsberg Rådhus, samt at vi driver en stor og flott gjenbruksbutikk i Kongsberg sentrum.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon om vår bedrift.