Fruktbart samarbeid

Det var god stemning da Bente Kongsgård og Carine Hamre fra Jobzone Kongsberg sammen med Ashur Abdulmasih Ibrahim tok turen opp til ASVO-Kongsberg AS i Stollveien for å møte veileder Magne Humlen. I en utfordrende tid finnes det også lyspunkter, noe som Ashur er et godt eksempel på.

ASVO-Kongsberg og bemanningsbyrået Jobzone har i flere år hatt et godt og fruktbart samarbeid og har sammen hjulpet flere personer ut i arbeidlivet.

“Det er fint når vi kan hjelpe hverandre med å få folk ut i jobb”

– Bente Kongsgård

Bente Kongsgård. Avdelingsleder Jobzone Kongsberg

Bente og Jobzone er stadig på jakt etter arbeidskraft for ulike samarbeidspartnere.

“Hos oss har vi mange deltakere som både er flinke og arbeidsvillige, så vi er en god match” forteller Magne Humlen, veileder ved ASVO-Kongsberg AS

Med rett innstilling er det meste mulig.

Har man den rette innstillingen og viser at man er motivert til å komme seg i jobb, kan dette være nok til at våre deltakere kan få til et uforpliktende intervju hos Jobzone, fortsetter Humlen

Det var nettopp slik Ashur fikk muligheten. “Det handler om å gripe sjansen når man først får den” forteller Ashur stolt og engasjert.

Ashur fikk muligheten og grep den.

“Det handler om å gripe sjansen når man først får den” 

 – Ashur Abdulmasih Ibrahim

Fra anbefaling til jobb

Da Bente sensommeren 2020 tok kontakt med ASVO-Kongsberg for å høre om vi hadde noen aktuelle kandidater til et oppdrag for en samarbeidspartner, ble Ashur anbefalt. Han hadde vist at han var både arbeidsvillig og at han hadde den rette innstillingen, så forutsetningene for å lykkes var tilstede.

Intervjuet med Jobzone gikk veldig bra, og fra september gikk han fra lediggang og gaming, til å bli engasjert inn til ulike oppdrag innen flere forskjellige bransjer.

Hans innstilling og pågangsmot ble raskt lagt merke til, og selvtilliten økte stadig etter hvert som han fikk tilbakemeldinger på at «du kunne jo fungert perfekt som formann».

Oppfordret til å søke stilling

Etter en vellykket utplassering som produksjonsarbeider innen industrien, kan Ashur nå stolt fortelle at han av arbeidsgiveren er blitt oppfordret til å søke på en internt utlyst stilling.

Tett oppfølging gir resultater

Ashur setter stor pris på den gode og tette oppfølgingen han har fått fra folkene ved både Jobzone og ASVO-Kongsberg AS. Dette har gitt han muligheter til å vise seg frem for aktuelle arbeidsgivere og kanskje få oppfylt ønsket sitt om en fast jobb.

“Å være utplassert eller på engasjement i kortere perioder, kan sees på som et verdifullt utstillingsvindu for en mulig fremtidig arbeidsgiver”

-Ashur Abdulmasih Ibrahim

Vis initiativ og grip mulighetene

Ashur ønsker også å komme med tips til andre som også blir gitt slike muligheter:

Det er ekstra viktig at man tør å by på seg selv og at man tar iniativ og viser hva man kan. Vær nysgjerrrig og ha fokus på at du hele tiden skal gjøre ditt beste uansett oppgave.

Slik viser at du er tilliten verdig! Gjør du det, kommer de gode referansene som er så viktig i dagens arbeidsmarked og mulighetene for jobb åpner seg” avslutter Ashur.

Vi ønsker Ashur lykke til i fremtiden og i arbeidslivet