Registrering ifbm arrangement ASVO-Kongsberg AS Torsdag 8.juli

Deltar du på vårt arrangement arrangement på Nytorget 8.juli 2021 må du registrere deg her med navn og telefonnummer. Opplysningene blir slettet etter 14 dager.

Navn(Påkrevd)