VIP24

Karriereveiledning i et helsefremmende perspektiv.

Vip24 tar utgangspunkt i å bevisstgjøre den ansatte rundt egne interesser, evner og preferanser for å styrke selvforståelsen. Målet er å styrke den ansattes mulighet til å ta gode og selvstendige valg med tanke på å utvikle sin jobbkompetanse. Dette kan være på egen arbeidsplass eller for å vurdere andre arbeidsmuligheter.

Vip24 kan bidra til:

  • læring og økt kompetanse til å ta valg
  • økt motivasjon og selvfølelse
  • evne til å reflektere rundt egne interesser og ressurser opp mot egen arbeidshverdag
  • forståelse av sammenheng mellom livsstil og fungering i arbeid
  • mulighet til å “spisse” en CV og søknad

ASVO-Kongsberg bruker Vip24 som metode i de fleste veiledningssituasjoner. Hvilke deler som blir brukt er noe forskjellig avhengig av bestillingen fra Nav eller arbeidsgiver

Ta kontakt med oss i dag for nærmere informasjon.