ASVO -Kongsberg AS

En bedrift for mennesker i utvikling

Hos oss er DU i sentrum!

Hvem og hva er

ASVO Kongsberg

ASVO-Kongsberg AS ble etablert i 1988 og er et kommunalt eid aksjeselskap. Vi har et nært samarbeid med NAV Kongsberg som står forinnsøking til alle våre tiltak. Bedriften består i dag av fire faste arbeidsmarkedstiltak, samt at bedriften har kapasitet til å kjøre kurs for NAV og andre på forespørsel.
Bedriften består av en stor VTA avdeling med åtte ulike avdelinger, og vår Kvalifiseringsavdeling med sine tilhørende tiltak. Vi er en en bedrift med stort mangfold, og over 100 personer er tilknyttet bedriften daglig.
Ved våre avdelinger tilbyr vi arbeid og tjenester til alle typer mennesker som har et behov for å avklare sine muligheter når det kommer til å komme i arbeid, eller som har et ønske om å komme seg i aktivitet.
Kunnskap
Våre medarbeidere har bred kunnskapsplattform, og du vil møte kompetente medarbeidere med stort engasjement for mennesket og vårt mål er å ha deg som person i sentrum!
Vår personalgruppe utfyller hverandre godt og vil gi deg som deltaker de beste forutsetninger
for å lykkes med å nå dine mål.
Våre avdelinger
Kvalifiseringsavdelingen gir tilbud til mennesker som kan være usikre på hva de klarer i forhold til egen arbeidssituasjon. Noen kan ha stått utenfor arbeidslivet en periode, andre ønsker å få testet
arbeidsevnen, eller ønsker arbeidstrening for å avklare mulighetene i arbeidslivet.
Avdelingen tilbyr itillegg forskjellige tjenester når det kommer til f.eks karriereveiledning og funksjonsvurderinger.
VTA avdelingen: Formålet med Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser (VTA), er å gi jobbtilbud til de som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg arbeidstilbud i det ordinære arbeidslivet. Ved våre VTA avdelinger utfører vi et bredt spekter av meningsfulle og viktige oppgaver og tjenester. Vi har 37 faste VTA plasser, itillegg til at vi har noen støttearbeidere tilknyttet bedriften. For å inneha en VTA plass må du ha en uføretrygd.
Hvor finner du oss?
Vårt hovedkontor ligger i Stollveien 29, 2617 Kongsberg. Her utfører vi en mengde ulike oppdrag for et bredt spekter av kunder. Vi har her mange ulike avdelinger som gir en god og variert arbeidshverdag for våre arbeidstakere. I tillegg drifter vi kantina på Kongsberg Rådhus, samt at vi driver en stor gjenbruksbutikk i Kongsberg sentrum.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker ytterligere informasjon om vår bedrift.

Les mer om

Visjon, formål og verdier

VISJON:

ASVO-Kongsberg AS skal være den foretrukne leverandør av arbeidsrettede tiltak i regionen. Vi skal være en bedrift for mennesker i utvikling – en arena der kompetanse og menneskeverd er i sentrum.

FORMÅL:
Selskapets formål er å gi gode og utviklende arbeidsplasser til personer med nedsatt arbeidsevne, og tilbud om opplæring og veiledning til personer med bistandsbehov. Formålet skal oppnås gjennom veiledning og opplæring, gjennom produksjon av varer og tjenester, handel og annet tjenesteytende arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

VERDIER:
Arbeid – Service – Vekst og Opplæring

Vi ved ASVO-Kongsberg AS har et bredt spekter av

Samarbeidspartnere