“Jeg fikk noe å gå til hver dag, og mange ting falt på plass. Motivasjonen og viljen til å bidra kom tilbake, og det var et lys i tunnelen.”

– Jonas Nerlien

Alt er mulig – selv med hull i CV’n

Jonas Nerlien er 28 år og begynte på I gang tiltaket på ASVO-Kongsberg i juli. I dag har han et vikariat som testtekniker på Kongsberg Maritime.

Jonas trives veldig godt ved Kongsberg Maritime

Jonas tok fagbrev som automatiker i desember 2014. Tiden etter dette var preget av et dårlig arbeidsmarked med korte engasjement og inn og ut av arbeidspraksiser. Motivasjon dalte og årene gikk uten veldig mye aktivitet. Les historien til Jonas, der hull i CV’en nødvendigvis ikke betyr at man må gi opp……..

Samarbeid – nøkkelen til gode løsninger!

Stemningen er god når ASVO-Kongsberg møter alle som har vært delaktige i denne historien. Det er så fint når vi sammen kan finne gode løsninger for den det gjelder, sier alle i kor!

Jonas kontaktet Bente Kongsgård fra Jobzone i august. Hun brenner for å hjelpe ungdom, det å se hele mennesket – ikke bare en CV. Bente kjente litt til Jonas fra før, og et møte ble fort en realitet. Jonas var nå i jobbmodus. I gang – tiltaket ble som en vitamininnsprøytning, forteller Jonas.

“Jeg fikk noe å gå til hver dag, og mange ting falt på plass. Motivasjonen og viljen til å bidra kom tilbake, og det var et lys i tunnelen.”

Bente tok kontakt med Nikolaj Agger/Kongsberg Maritime – Leder for testavdelingene i Kongsberg og Horten. Det viste seg at de var ute etter to medarbeidere, og holdningen til Jonas ble belønnet med et intervju med Kongsberg Maritime i september.

Krav til den ansatte – må ville ha kompetanse

Godt samarbeid avler gode resultater. Fr.v: Orlando Zuleta Ortiz (KM), Nikolaj Agger (KM), Jonas Nerlien og Bente Kongsgård (JobZone)

Nikolaj er veldig tydelig på vegne av Kongsberg Maritime; De ser etter medarbeidere som er nysgjerrige og motiverte – og som innehar det rette menneskelige aspektet. Passer de inn i miljøet, og har de den rette motivasjonen? Orlando Zuleta Ortiz – gruppeleder for Kongsberg Maritime understreker at et godt arbeidsmiljø ikke kommer av seg selv. Alle må bidra!

Kongsberg Maritime har opparbeidet seg verdensledende kompetanse innen sitt felt, og det er denne kompetansen medarbeiderne må ville haog ta til seg på en nysgjerrig og naturlig måte, forteller Orlando. Det er slik ny kompetanse oppstår, ved at nye hoder kan være med på å utvikle ny kompetanse. En ansatt skal gi bedriften like mye som den gir den ansatte.

Gir folk en sjanse!

Det var nysgjerrigheten Jonas formidlet i intervjuet. Det er ikke uvanlig med hull i CV’en blant unge i dag og både Nikolaj og Bente er positive til å la folk få en sjanse, bare de har den rette holdningen og innstillingen. Med gode referanser og ærlighet rundt hull i CV’en fikk Jonas denne sjansen han hadde drømt om.

Med fagbrev som automatiker kunne Jonas bidra med sin kunnskap, samtidig som han fikk muligheten til å lære av de beste i klassen. Her får han grunnleggende kunnskap om flere ting, som kan trigge nysgjerrigheten til å gå videre og mer i dybden på enkelte områder.

Det er nysgjerrighet som er nøkkelen for Kongsberg Maritime. Som ansatt får du tett oppfølging i trygge rammer. Vi investerer i mennesker, og vi ønsker dem med videre i Kongsberg Maritime, forteller Nikolaj engasjert. Derfor er tett dialog både viktig for den enkelte, men også for Kongsberg Maritime sin eksistens. Når ansatte eller lærlinger kommer tilbake til oss etter videreutdannelse og med ny kompetanse, er ringen sluttet!

Inkluderende og godt arbeidsmiljø – og veien videre

Jonas lærer av de beste i klassen, og har høye ambisjoner!

Jonas er takknemlig for å jobbe for Kongsberg Maritime. Her er det et godt og inkluderende arbeidsmiljø, der deling av kompetanse står høyt på dagsorden.

Min naturlige nysgjerrighet blir trigget, og spørsmål mine blir verdsatt, sier Jonas smilende.

Veileder Per Ståle Simensen, som har fulgt Jonas tett siden oppstarten skyter inn at Jonas er interessert i å lære, jobber godt med de andre i teamet, at han ikke er redd for å spørre og at han er godt likt i avdelingen.

Orlando har stor tro på at Jonas vil lykkes  videre i arbeidslivet med den innstillingen han har. Han har levd opp til forventningene våre, og vi har ingen betenkeligheter med å anbefale han videre, avslutter han.

Selv om engasjementet mitt går ut i mars, gir dette meg verdifull erfaring og ikke minst en referanse å ta med meg videre. Jeg ønsker meg selvfølgelig en fast jobb på sikt, og det kan hende at jeg begynner på fagskole til høsten. Da kan jeg stille enda sterkere som jobbsøker, forteller Jonas.

Til tross for mange år uten jobb, så finnes det fortsatt muligheter. Heldigvis er det bedrifter der ute som er villige til å gi folk en sjanse! Det har vært veldig fodt å få brukt de små grå igjen, forteller en glad Kongsberg Maritime-medarbeider.