Ole Jonas Lurdalen er 23 år og begynte i tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening) på ASVO i januar 2018. Av skolegang hadde han VG2 Urmakerfag og VG3 Påbygg bak seg. I dag er han lærling på GKN Aerospace via K-tech i dimensjonskontrollfaget.

Fant suksessoppskriften

Ole Jonas trives godt ved GKN

Han sier selv at det har vært bra for ham å være deltaker i AFT, for da har han
fått tid til å utvikle seg gradvis. –  I AFT fikk jeg kartlegging og veiledning til å finne ut hva jeg liker å jobbe med
og å finne styrkene mine. Jeg har Asperger diagnose, og rutiner og rammer er viktige for meg. I starten av tiltaket begynte arbeidsdagene mine kl. 10.00, og varte i 5-6 timer. I dag jobber jeg 37,5 timers uke med oppstart kl. 07.00 hver
morgen.

Gjennom AFT- tiltaket fikk jeg erfare hva jeg mestret og jeg kunne peile meg inn på det faget jeg ønsket å lære meg, forteller Ole Jonas. Før jeg kom til GKN hadde jeg også ekstern praksis på Ulefos og Koberg AS, noe som ga meg en god smakebit på arbeidslivet og interessante arbeidsoppgaver.

På GKN ble jeg veldig godt mottatt. Det er et superbra arbeidsmiljø her! Det er enkelt å snakke med kollegaer, og jeg blir satt på arbeidsstasjoner med gode fagpersoner og mentorer. De er imøtekommende og jeg får mange gode tips, sier Ole Jonas fornøyd.

Arbeidsoppgavene mine frem til nå har vært å gjennomføre sluttkontroll og 3D-skanning av flymotorkomponenter, sier han smilende. Det er tydelig å se at han er engasjert i det han jobber med.

“Målet mitt er å ta fagbrev i Dimensjonskontroll gjennom K-tech. Jeg skal gjøre mitt beste både på periodesamlingene på K-tech, interne kurs og i den daglige jobben på avdelingen min på GKN for å nå dette målet“, avslutter en glad og fornøyd lærling.

GKN er på sin side glade for å kunne gi Ole Jonas en mulighet.

Samarbeid gir resultater

fra v: Eva Saglien, Ole Jonas Lurdalen og Kari Skifttun Berget

ASVO kontaktet oss for en praksisplass for Ole Jonas i mai 2019, sier Eva Saglien, gruppeleder i Kontrollavdelingen. I intervjuet hos oss var han godt forberedt, han var klar på hva han ville og viste tydelig at dette var noe han hadde lyst til. Første praksisavtale var for 4 uker. Vi ønsket å se hvordan dette fungerte, så vi tilbød ham en praksisplass som kontrollør.

Ja, i intervjuet forsto vi raskt at her kunne vi få en god ressurs, forteller Kari Skiftun Berget, HR-konsulent. Ole Jonas fikk vist at dette betydde noe for ham. Det at ASVO legger til rette for en 4-ukers prøveperiode synes vi er fint. Da fikk vi prøvd ut om dette var noe vi kunne gjøre på en ordentlig måte, og Ole Jonas fikk på sin side mulighet til å finne ut om dette var noe for ham. I løpet av den første praksisperioden fikk han gode tilbakemeldinger fra avdelingen, og vi forlenget derfor praksisavtalen.

“Vi så at Ole Jonas var veldig motivert for arbeidsoppgavene. Da han fortalte meg at drømmen hans var å jobbe med målemaskin, begynte Kari og jeg å se på mulighetene for å få ham inn som lærling på K-tech”, forteller Eva engasjert.

God innsats gir avkastning

Ole Jonas viste stor interesse og arbeidslyst i praksisperioden, og for oss er det en god søknad. Han har i tiden hos oss vist god selvinnsikt, han er klar på sine styrker og svakheter og han er god på å finne løsninger i forhold til disse, sier Kari.  -Vi tenkte derfor at det hadde vært veldig kjekt å få til et lærlingløp for ham, og vi synes han fortjente å få dette tilbudet. Eva og jeg jobbet tett med daglig leder Stein Sandvold på K-tech for å se på muligheten for Ole Jonas til å starte opp med årets lærlingkull i august. Den dagen vi fikk lov til å gi ham tilbudet ble en dag som gjorde inntrykk på meg. Responsen fra Ole Jonas var så gledelig og det var så gøy å få være med på dette, forteller hun med varme i stemmen.

Tar samfunnsansvar

Det er viktig for oss på GKN å ta samfunnsansvar, understreker Eva. –  En av grunnverdiene våre er å bidra i lokalsamfunnet, og samarbeidet med ASVO ga oss en god mulighet til dette. Vi mener det skal være rom for alle her på GKN. Ingen er like, og alle har vi vårt.

Vi har hatt et godt og tett samarbeid med veileder Sølvi Skaar Eriksen fra ASVO, noe som var en sikkerhet og trygghet for oss, legger Kari til. Å starte med en måneds praksis gjorde terskelen lav og det var lettere å hoppe i det. Veileder Sølvi var lett tilgjengelig, og kommunikasjonen var aldri noe problem.

Eva legger ikke skjul på at det er et tøft utdanningsløp Ole Jonas er i nå.

Men vi er sikre på at han vil klare det fordi han har den innstillingen han har. Han VIL!