Veien blir til mens man går…

Ga aldri opp

Chris Andre Skaug er en ung mann som ikke har hatt den letteste veien inn i voksenlivet, og har vært i NAV sitt system i mange år. Han har nå vært rusfri i flere år, og viser stor styrke ved å stå i det valget.

Chris Andrè Skaug har gjort store endringer i livet sitt

Chris har ikke noe formell utdanning, men opparbeidet seg mye erfaring med mange år med ulike arbeidsforhold tilknyttet arbeidstrening og praksis.

 ” Jeg har alltid hatt lyst på en normal hverdag med jobb og alt
-Chris Andre Skaug

Kronglete fortid

Chris er ærlig på sin fortid. Han ser ingen grunn til å skjule den, den ble som den ble, og det er ingenting han kan få gjørt med den nå. Chris fikk diagnostisert ADHD i 5-6 års alderen. En urolig og nysgjerrig kropp fikk svar på mange ting, samtidig som diagnosen helt klart bydde på utfordringer med tanke på livsstilen hans. I årene som kom var en tid preget av rus uten mening eller mål.

For 3 år siden fant Chris ut at nok var nok. Han var blitt 28 år, nesten alle hans venner satt i fengsel og han hadde ingen mål med livet. Dette kunne bare ikke fortsette.

– Jeg fant ut at jeg ikke kunne fortsette i samme sporet. Jeg var blitt 28 år og måtte ta tak i ting

Chris Andrè Skaug

AFT-tiltaket hos ASVO-Kongsberg

For 1 år siden ble Chris søkt inn til ASVO-Kongsberg AS sitt arbeidsrettede tiltak AFT (Arbeids forberedende trening) gjennom NAV. Da hadde han vært rusfri i 2 år, og så lysere på livet. Her møtte han sin veileder Mari H. Andersen for første gang.

Tiltaket skal hjelpe deltakere tilbake til arbeidslivet. Det jobbes tett og målrettet mot flere aktuelle arbeidsgivere for å finne en jobbmatch. Det er viktig at deltaker er ærlig ovenfor både veileder og arbeidstaker, slik at man sammen finner den beste løsningen og tilrettelegging for deltaker.

Chris hadde ikke så mange mål eller meninger, annet en han ville ut av rusmiljøet og finne seg en jobb, noe han aldri hadde hatt.

Chris var tydelig fra dag 1 i tiltaket at han ville jobbe og at Utegruppa var en god match

Jobbmatch

Etter hvert som tiden gikk jobbet veileder Mari med flere aktuelle arbeidsgivere de ville ta kontakt med får å få til en utplassering. Etter hvert åpnet det seg en mulighet på Kongsberg golfbane. Chris hadde egentlig ikke noe forhold til golf, men var positiv til en samtale med Bjørn Erik Dalshagen som er ansvarlig for grøntarealet på Kongsberg golfbane.

– Det har vært utrolig givende og lærerikt å jobbe med Chris

-Veileder Mari Harangen Andersen

Den perfekte duo

Golfbanen måler ca 750 mål. Det kreves mye vedlikeholdsarbeid, derfor teller maskinparken 10 gressklippere og 3-4 andre kjøretøy. Og det var nettopp maskinparken som vekket interessen hos Chris.

Han har alltid likt å finne ut av ting og fixe det. Og det var dette genet som passet så godt til Bjørn Erik. Da kunne de utfylle hverandre, og begge fikk brukt sine ressurser fullt ut.

Fornøyd trio. f.v: Veileder Mari Harangen Andersen, Chris Andrè Skaug og Bjørn Erik Dalshagen

Som greenkeeper(golfbanegartner) kan nå Bjørn Erik bruke tid på å få en fin og sunn jordstruktur, mens Chris kan ta seg av maskinparken.

Kongsberg golfbane

Kongsberg golfbane er en fullverdig 18 hulls golfbane. Golfbanen ligger idyllisk til ved Hostvedtveien og tett på lågen ca 9 km fra Kongsberg sentrum. For Bjørn Erik er det viktig at golfbanen spiller på lag med naturen. Golfbanen driftes på en måte som stimulerer til et godt mikroliv i bakken, man kan godt kalle det en økologisk tankegang. For å drifte en golfgreen godt er det mange momenter som fører til den perfekte greenoverflaten hvor ballen ruller av gårde som et «lyn». Her må man ha kontroll på riktig mengde gjødsel, god vanngjennomtrengelighet, uttørking, godt mikroliv, tilføring av biostimulanter, gresstynning, sanding av overflaten og klipping.    Igjennom banens levetid har det vokst til mange trær for å gi golfanlegget mer særpreg. Dette har resultert i at det har blitt oppservert over 60 forskjellige fuglearter og mange har sitt hjem her.

100% fast jobb som maskinansvarlig

Bjørn Erik forteller at Chris alltid ser muligheter, og sier ikke nei. Han fikk tillitt raskt, og har aldri misbrukt den. Den gode relasjonen de fikk tidlig har bare utviklet seg positivt, og det endte med at golfbanen ønsket å tilby Chris en 100% fast jobb etter ca 8 måneder i praksis. Det eneste kravet som gjensto var at Chris måtte ta sertifikat. Chris nølte ikke, og satte i gang. Etter noen måneder var også dette i boks, og Chris kunne endelig ha en fast jobb å gå til. Nå begynner tingene å falle på plass, og etter mange år uten mål har han nå endelig et siste mål – å få seg hus innen 2026.

Chris stortrives i sin nye jobb

Chris har nå en helårsstiling med hovedsakelig ansvar for vedlikehold av maskinparken. Dagene går til å skru traktorer og andre kjøretøy, samt hjelpe til med å klippe gresset.

Chris forteller at oppfølgingen av Mari på AFT tiltaket har vært avgjørende for hvor han står i dag. Gjennom tett oppfølging og kontinuerlig dialog ser vi nå hvor viktig det er at lokale arbeidsgivere tar et samfunnsansvar og gir slike som Chris en ny sjanse og mulighet i livet.

Initiativ og teknisk øye

Bjørn Erik så fort at Chris var en type som tok initiativ til å utføre arbeidsoppgaver, noe alle arbeidsgivere verdsetter. Han ga 110% fra dag en selv om det den første perioden var i praksis, og dermed uten lønn. Han er uredd – noe som betyr at han ønsker å ville fixe det meste selv.

Bjørn Erik tilføyer at Chris har et imponerende teknisk øye, og det var akkurat en slik type de så etter. Og Bjørn Erik mener faktisk at hans ADHD diagnose er styrken hans i denne type jobb– nemlig at det går i ett med å finne løsninger på alt.

Jubelen var selvfølgelig stor da arbeidsgiver ønsket å tilby Chris en 100% fast stilling som maskinansvarlig. Det har blitt en realitet takket være Chris sin holdning og arbeidsinnsats over tid.

Avslutningsvis ønsker Chris å si at det faktisk er mulig å nå målene sine bare man bestemmer seg for en kursendring i livet. Det er nok av arbeidsgivere der ute som er villige til å gi deg en sjanse!

Det er faktisk mulig å nå målene sine bare man bestemmer seg for en kursendring i livet

Chris Andrè Skaug