Samarbeid er nøkkelen til suksess

ASVO-Kongsberg AS har vært en viktig aktør i Kongsbergsamfunnet siden 1988. Bedriften har vokst i takt med byen og visste du at over 100 mennesker er tilknyttet bedriften på daglig basis?

Kjernevirksomheten vår er å tilby arbeid og bistand til mennesker som av en eller annen årsak har havnet utenfor det ordinære arbeidslivet. Noen arbeider hos oss på fast basis, mens andre ønsker å avklare situasjonen sin mtp jobb og aktivitet i fremtiden.

Sammen er vi sterke

I tillegg til egenproduksjon, er vi ved ASVO-Kongsberg så heldig å ha trofaste samarbeidspartnere som tar samfunnsansvar og stiller opp med gode, varierte og utviklende oppgaver til oss.

Variasjonen i arbeidsoppgaver er en av våre største styrker og er et must for å kunne gi våre deltakere og arbeidstakere de beste forutsetninger for personlig vekst.

Ståle Skau Markedsleder ASVO-Kongsberg AS

– «Vi har en rekke flotte virksomheter, både nasjonalt og lokalt som aktivt bruker oss og stiller opp med oppgaver. Det setter vi enormt stor pris på»

Markedsleder Ståle Skau ved ASVO

Godt samarbeid. GKN Aerospace er flinke til å bruke ASVO-Kongsberg og de er godt fornøyd med leveransene. Arkivbilde: Foto Anniken Tangerud

Ulik form for samarbeid

Samarbeid kommer i mange former. Noen er oppdragsgivere ved at ASVO skal levere varer eller tjenester, andre har satt bort en deler av sin egen produksjon til oss, mens andre igjen tilbyr praksis- og utprøvingsplasser til deltakere som er i et av våre ulike arbeidsmarkedstiltak.

Fra et vellykket samarbeid mellom ASVO og JobZone.

Varierte oppgaver – nøkkelen til suksess

Mange blir svært overrasket over hvilket bredt spekter av produkter og tjenester vi tilbyr, og det tilrettelagte miljøet kombinert med reelle og varierte oppgaver er med på å bidra til økt mestring og livskvalitet hos den enkelte.

Mange er flinke til å benytte seg av cateringtjenestene ASVO-Kongsberg AS tilbyr. Her ser vi Eir Marie Ouff Seim i aksjon bak kassa.

Noe for alle

Mennesker er forskjellige, og alle har ulike forutsetninger for å kunne utføre forskjellige oppgaver. Nettopp derfor er det så utrolig viktig at vi ved ASVO-Kongsberg fortsetter med å ha varierte oppgaver, slik at det fortsatt legges til rette for den enkelte, slik at de opplever trivsel og mestring.

Dette er essensen i hva de driver med – mennesket i sentrum.

Bård Gimse setter stor pris på den varierte arbeidshverdagen han har. Her pakker han produkter for Borge Marketing

Uten samarbeidspartnere hadde ikke ASVO-Kongsberg hatt den bredden og kvalitet på sine tjenester som de har i dag.

Interne og eksterne muligheter

Det unike med ASVO-Kongsberg er at det er mulig å prøve seg ut internt på en av de mange avdelingene på bedriften før man finner ut hva man liker, eller eventuelt går videre ut i det ordinære arbeidsliv. Her er det noe for de fleste og arbeidsuken blir individuelt satt opp.

Fruktbare samarbeid som gir resultater

Like viktig som varierte arbeidsoppgaver er bedriftens samarbeidspartnere som stiller opp med eksterne praksis- og utprøvningsmuligheter. De viser at de tar et viktig samfunnsansvar og sammen med oss på ASVO-Kongsberg har de gjennom årenes løp bidratt til å hjelpe mange tilbake til det ordinære arbeidsliv.

For den enkelte starter det gjerne med en praksisperiode, med god og jevnlig oppfølging fra både veilederen hos oss og den aktuelle praksisbedriften. Det er ikke sjelden at det hele ender opp i en fast jobb i andre enden akkurat som denne gladhistorien vi har skrevet om her

Et godt samarbeid er noe alle involverte parter skal høste frukter av

Alle parter skal ha utbytte av et samarbeid. Både enkeltmennesket det dreier seg om, ASVO som tiltaksarrangør og den aktuelle bedriften som stiller praksisplass til disposisjon.  Alle oppnår vekst og resultater –  en klassisk vinn-vinn for alle.

-For oss står kvalitet i alle ledd sentralt. Kombinerer man dette med god oppfølging og punktlighet gir det et forutsigbart og fruktbart samarbeid for alle

-Markedsleder Ståle Skau.

ASVO-Kongsberg sine samarbeidspartnere mottar et diplom som bevis på at de tar samfunnsansvar

Gode tilbakemeldinger

Felles tilbakemeldinger fra våre kunder er at viser at vi er svært tilpasningsdyktige, og at det alltid finnes en løsning. Ikke rent sjelden utvider kundene oppdragsområde sine hos oss fordi de er så fornøyde.

Hos ASVO-Kongsberg og våre samarbeidspartnere handler det om inkludering, om det å gi folk en sjanse og legge til rette for personlig vekst.

Ønsker enda flere oppgaver

Vi vokser stadig og vi tilbyr våre kjernetjenester til en stadig voksende gruppe av mennesker. Selv om vi allerede har mange samarbeidspartnere i dag, er det alltid plass til flere.

Bli med på laget du også

Har du også lyst til å være med på å gi våre flinke folk en innholdsrik hverdag? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Husk at når du velger å kjøpe produkter eller tjenester fra bedriften tar et viktig samfunnsansvar. Du er garantert god kvalitet og god service på kjøpet.

Bruk oss! -det betyr så mye for mange